Učesnice “Pupoljak Mediterana”

1. Silvija Vulinović 2. Lucija Batory 3. Lorena Šamanić 4. Lana Dašić 5. Jelena Dašić 6. Agata Vujić 7. Viktorija Vujić 8. Antonela Bogdanić 9. Katarina Bogdanić