Učesnice “Cvijet Mediterana 2013.”

1. Eva Repkova, IM SVK   2. Karolina Smokina, WGM MDA 3. Elena Partac, WGM MDA 4. Lora Kukić   5. Tajana Turk 6. Barbara Rački 7. Andrea Starčević 8. Verena Šamanić 9. Silvija Vulinović 10. Lana Dašić   11. Ena Cvitan 12. Antonela Bogdanić 13. Lorena Šamanić 14. Viktorija Vujić   15. Jelena Dašić …